Anunturi Imobiliare Prima Casa

Programul Prima Casă este cel mai accesat program guvernamental gestionat de FNGCIMM SA, statisticile și analizele realizate arătând o evoluție ascendentă de la an la an, iar numărul solicitărilor de garantare primite de FNGCIMM (Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii) în primele luni ale anului 2017 au atins un maxim istoric.

Din acest punct de vedere, anul 2017 se distinge față de anii anteriori prin concentrarea solicitărilor de garantare pe o perioadă scurtă de timp, ceea ce a influențat fluxul operațional zilnic al FNGCIMM, într-o masură semnificativă. Potrivit unui comunicat emis de catre institutie, pana cum "s-a înregistrat un număr de peste 7000 de dosare aflate în diferite stadii de analiză, iar numărul de noi solicitări pe care le înregistreaza zilnic, depășeste 500."

Pentru a optimiza gestionarea fluxului operațional de acordare a garanțiilor, FNGCIMM a implementat o serie de măsuri:

1. Creșterea resurselor alocate pentru derularea programului prin: - suplimentarea numărului de angajați implicați în toate etapele procesului de analiză; - extinderea programului de lucru, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

2. Informarea proactivă a beneficiarilor prin publicarea pe site-ul www.fngcimm.ro a unui set de întrebări și recomandările FNGCIMM în vederea clarificării unor aspecte frecvent întâlnite în procesul de acordare a garanțiilor. Măsurile aplicate confirmă intenția noastră de îmbunătațire a relației cu beneficiarii Programului Prima Casă prin creșterea transparenței în toate etapele procesului de analiză a dosarelor.

FNGCIMM implementează cu succes Programul Prima Casă din anul 2009. Până în prezent peste 200.000 de români au achiziționat casa mult visată cu ajutorul acestui program. In finalul cuminicatului, reprezentantii Fondului ii asigură pe potențialii beneficiari că, "în această perioadă, există suficiente fonduri pentru emiterea garanțiilor aferente dosarelor aprobate de către finanțatori."FNGCIMM garanteaza în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, obligaţiile de rambursare a finanţărilor acordate de Finanţator beneficiarilor eligibili, în limita unui plafon de garantare.

Garanţia STATULUI se emite la solicitarea instituţiilor finantatoare pentru finanţări aprobate, pe baza analizei proprii a Fondului a documenelor prezentate de către bancă, care atestă eligibilitatea beneficiarului şi posibilitatea acestuia de a-şi achita obligaţiile de plată.

Sursa: www.fngcimm.ro